Struunders Siddeburen  

0598-722109  

06-27138435   

info@struunders-siddeburen.nl


OVER ONS


Wie zijn we?

Wij zijn een aantal enthousiaste christenen die zich verbonden weten met Siddeburen.

We doen graag iets positiefs voor het dorp.


Wat doen we?

We organiseren activiteiten voor verschillende doelgroepen. Voor kinderen. Voor eenzamen. Voor zoekers.

We zijn daarin zelf ook nog zoekend, dus als je ideeën hebt, neem contact op!


Ontstaan

In 2019 raken een aantal gemeenteleden vanuit de Hervormde Kerk met elkaar in gesprek over de situatie in ons dorp en wat we signaleren. Siddeburen is een levendig dorp, waar activiteiten worden georganiseerd die ervoor zorgen dat dorpsbewoners verbonden blijven met het dorp. Toch zien we dat er in dit vlak nog vragen liggen en dat het aanwezige aanbod van activiteiten niet volledig voldoet aan de behoefte van de dorpsbewoners. Uit gesprekken met mededorpsbewoners komt naar voren dat men tevreden is over het dorp en over de faciliteiten die het dorp te bieden heeft, maar men ziet eenzaamheid om zich heen, zowel bij jongere als bij oudere bewoners, eenzaamheid in verschillende facetten, en denkt dat de kerk hierbij een betekenisvolle rol kan vervullen. Jonge mensen zoeken de kerk en haar diensten niet direct op, maar willen wel hun kind onderwijzen in het christelijk geloof.Er liggen dus kansen om als kerk pionierend weer en meer verbinding te zoeken met dorpsbewoners die behoefte hebben aan spiritualiteit, diepgang en ontmoeting, maar voor wie de drempel naar de kerk te hoog is. We horen en zien dat mensen vereenzamen, zeker de oudere generatie. En tegelijk merken we dat er nauwelijks natuurlijke contacten zijn van waaruit de jongere generatie zingevings- en opvoedingsvragen aan de orde kan stellen.

De pioniersplek biedt nieuwe manieren om in verbinding te komen met dorpsgenoten. Inmiddels zijn speurtochten georganiseerd, is er een adventskalender uitgebracht, is er een knutselmiddag geweest, is er eten en drinken uitgedeeld en zijn er allerlei andere activiteiten geweest. We zien dat we door deze initiatieven al veel mensen bereiken en meer bekendheid krijgen in het dorp. Zo hopen we door middel van (buiten)activiteiten in contact te komen met iedereen in en rond Siddeburen. We willen mensen ruimte bieden om elkaar te ontmoeten, om te komen met al hun worstelingen, verdriet en vreugde. En we hopen dat ze ook Jezus Christus daar ontmoeten.


Interkerkelijk

Hoewel Struunders gedragen wordt door de Hervormde kerk te Siddeburen beperken we ons niet tot een bepaalde kerk. Christenen uit allerlei verschillende kerken en richtingen zijn erbij betrokken.We willen niet kijken naar wat ons scheidt, maar naar wat ons verbindt.

Heel bewust zijn we er niet alleen voor kerkmensen, maar juist ook voor mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een kerk.